Werken waar en wanneer je wilt (en kunt)

Gepubliceerd op 23 november 2016

Wie zich oriënteert op zijn of haar loopbaan denkt al snel aan het soort werk dat hij doet. De dokter die liever banketbakker was geweest of de administratief medewerkster die liever in de techniek was gegaan, dat soort vragen. Wanneer je echter je loopbaan ziet als één van de ankers van je leven, zijn er nog andere vragen heel belangrijk: hoeveel wil je eigenlijk werken? En waar wil je dat doen? 

Mensen hebben allemaal verschillende loopbaanoriëntaties. Voor de een is een hoge baan met een hoog salaris belangrijk, voor de ander gaat werk vooral over avontuur en afwisseling. Ook vrijheid is een belangrijke loopbaanoriëntatie. Anderen leggen weer de nadruk op zeggenschap over je eigen taken en vooral: je eigen tijd indelen en je eigen werkplek kiezen. Thuiswerken als dat prettig of nodig is.

Wet flexibel werken

De standaard 40-urige werkweek was al een tijdje overleden. Arbeidsduurverkorting en deeltijdwerken werden in de loop der tijd heel normaal. ZZP’ers waren nog meer dan werknemers in staat om hun eigen tijd in te delen. Maar nu heeft iedereen recht op flexibel werken. Althans, bijna iedereen.

Sinds 1 januari van dit jaar geldt de Wet flexibel werken. Die wet bepaalt dat elke werknemer het recht heeft om bij de werkgever een verzoek in te dienen tot “aanpassing van de arbeidsduur, arbeidsplaats en werktijd”. De werkgever is verplicht om jouw verzoek in te willigen, “tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten”. Aanpassing van de arbeidsduur en thuiswerken zijn dus geen rechten die je kunt afdwingen, maar je werkgever mag je verzoek ook niet zomaar weigeren. De wet bepaalt dat de werkgever met de werknemer moet overleggen over diens verzoek.

De wet geldt voor werknemers in het bedrijfsleven en overheidspersoneel. Voor bedrijven is er wel een minimum van 10 personeelsleden, kleine werkgevers zijn uitgesloten. Voor militairen is een aangepaste regeling van toepassing.

Niet alleen korter, maar ook langer werken mogelijk

Overigens geldt de wet niet alleen voor verkorting van arbeidstijd, maar ook voor verlenging ervan. Als je dus eigenlijk graag meer zou willen werken, bijvoorbeeld omdat je kinderen groter worden of omdat je werk belangrijker voor je is geworden, dan kun je ook om uitbreiding van arbeidstijd te vragen.

Met de Wet flexibel werken is de grip van de werknemer op zijn of haar loopbaan weer een stukje groter geworden – en daarmee de grip op je eigen leven!