Wat kost loopbaanadvies? En wie betaalt het?

Elke professional die zijn tijd aan u besteedt, moet zijn kosten bij u in rekening brengen. Dat geldt voor de automonteur, de loodgieter, de tuinman, de advocaat en de psycholoog. Loopbaanadvies of coaching is meestal persoonlijk. Uw adviseur brengt kosten voor bestede tijd, werkruimte etc. in rekening. Meestal komt dat neer op een bedrag van zo’n 80 tot 200 euro per uur.

De verschillen in prijs kunnen groot zijn. Soms weerspiegelt dat een verschil in kwaliteit, maar niet altijd. Een dure adviseur is niet per definitie beter, zie daarvoor ook het hoofdstuk “Het beste loopbaanadvies”. Toch kun je beter niet in zee gaan met zgn. ‘prijsvechters’.

In de afgelopen decennia is het aantal coaches flink toegenomen. Ook werd de overheid steeds actiever met subsidies op het gebied van re-integratie en loopbaancoaching. Maar deze subsidies kwamen en gingen verdwenen vaak ook weer snel. Adviseurs die aanvankelijk veel (gesubsidieerde) cliënten hadden, probeerden daarna de gaten in hun agenda te dichten met lage prijzen. Dat kan aanvankelijk aantrekkelijk lijken, maar op den duur is dat voor niemand goed.

In de tijd van veel aanbod en afnemende vraag kwamen ook de ‘veilingsites’ voor loopbaanadvies op. Die werken als volgt: u stuurt de veilingsite een offertevraag en u krijgt drie offertes van drie verschillende loopbaanadviseurs terug. Dat lijkt aantrekkelijk, zo bent u nooit te duur uit! Het nadeel is echter dat u geneigd zult zijn te selecteren op prijs. Dat kan betekenen dat u inlevert op kwaliteit.

Op Loopbaanadviesbureaus.nl kunt u zelf een goede loopbaanadviseur kiezen. U kunt hier in alle vrijheid contacten leggen, kennismaken en een keuze bepalen. Veilingsites zijn best handig voor producten en diensten die onderling niet of nauwelijks verschillen. Maar loopbaanadvies is heel persoonlijk, het is niet verstandig uw keuze voor een adviseur voornamelijk te baseren op (alleen de) prijs.

Betaalt uw werkgever mee?

Met het genoemde uurtarief kunnen de kosten voor loopbaanadvies flink oplopen, u bent immers niet in een paar uur klaar. Sommige loopbaanadviseurs bieden daarom speciale tarieven voor particulieren of vaste trajecten waarin ze minder voorbereidingstijd hoeven te steken. En voor u geldt natuurlijk dat loopbaanadvies een investering in uzelf, in uw eigen toekomst, is. Mensen die met behulp van een loopbaanadviseur een nieuwe baan zoeken, gaan er niet zelden financieel op vooruit.

Toch gaat uw investering nu onherroepelijk ten koste van andere uitgaven. Misschien vraagt u zich af of het überhaupt wel in uw budget past. Dat maakt het aantrekkelijk om te kijken of binnen de organisatie waar u werkt fondsen beschikbaar zijn voor loopbaanadvies. Soms kan dat onder de noemer van ‘scholing en opleiding’.

En de overheid, doet die nog iets?

Hierboven sprake we reeds over subsidieregelingen op het gebied van loopbaanadvies. Er zijn er de laatste jaren nogal wat geweest. Tegelijk werd de aftrek van scholings- en verwervingskosten voor werk (beroepskosten) afgeschaft. Daarmee werd o.a. de mogelijkheid om kosten van outplacement van het inkomen af te trekken beëindigd.

Op dit moment stelt de overheid elk jaar een budget beschikbaar voor scholing en ontwikkeling van werkenden, de zgn. STAP-budgetten. Elk jaar kunnen werkenden €1000 aanvragen voor scholing en ontwikkeling, waar ook loopbaancoaching onder kan vallen.

De uitvoering van deze subsidie is echter nogal rommelig, om het met een ‘understatement’ uit te drukken. Elk jaar worden de subsidies in een aantal ‘rondes’ uitgedeeld op basis van het principe dat wie het eerst komt, het eerst geholpen wordt totdat de budgetten op zijn. Dit, tezamen met veel technische fouten bij de uitvoering en onvoldoende controle op de inhoud van de opleidingen en trainingen die aangeboden worden, maakt dat er veel kritiek is op de STAP-budgetten, zoals je ook in onderstaand filmpje kunt zien:

Voorlopig zijn de STAP-budgetten de enige mogelijkheid vanuit de overheid. Wil je hier (toch) gebruik van maken? Vraag er dan naar bij de loopbaanadviseur van jouw keuze. Hij of zij heeft vaker met het STAP-bijltje gehakt en kan je adviseren bij de (eventuele) aanvraag.Spring eruit met je sollicitatiebrief