Wat kun je doen tegen pesten op het werk?

Gepubliceerd op 26 maart 2023

Het is misschien wel een van de meest voorkomende taboes in Nederland: gepest worden op het werk. Onderwijs en zorg zijn twee sectoren waar pesten – tegenwoordig ook wel modieus aangeduid als ‘mobbing’ – het meest voorkomt. In veel gevallen wordt dit gedrag door het management veroorzaakt of (al dan niet bewust) toegelaten.

Pestgedrag kan zowel van collega’s als door klanten/leerlingen/patiënten komen. Ook de wetgever heeft aandacht gehad voor pesten en het onderwerp op verschillende manieren in de wet opgenomen. Pesten valt voor de Arbowet onder de noemer ‘psychosociale arbeidsbelasting’ (PSA). Naast pesten horen ook tot PSA:

1. (seksuele) intimidatie
2. agressie en geweld
3. werkdruk

Wie als slachtoffer het pesten aan de kaak stelt valt soms hoon ten deel. Niet zelden heeft de dader zich door zijn hiërarchische positie of met (oogluikende) steun van collega’s onkwetsbaar gemaakt voor eventuele klachten. Sterker nog, een slachtoffer dient zich te schamen, hij of zij zal het wel veroorzaakt hebben en is in elk geval een watje. Dus houdt het slachtoffer vaak zijn mond.

Toch is pesten een ernstig verschijnsel. De overheid zegt daarover op Arboportaal:

“Mensen die gepest worden melden zich vaker ziek en verzuimen drie keer meer dan hun collega’s. In totaal leidt pestgedrag naar schatting tot ruim vier miljoen extra verzuimdagen per jaar. In sommige gevallen leidt het tot arbeidsongeschiktheid.”

Wat kun je aan pesten doen?

Hoe moeilijk het ook kan zijn om pestgedrag te benoemen, niets doen is geen optie. Als slachtoffer heb je geen schuld aan gepest worden. Voorkom dat je gaat twijfelen aan jezelf en houd jezelf goed voor ogen wat aanvaardbaar gedrag is en wat niet.

Zoek steun bij een vertrouwenspersoon. De bedrijfsarts is een goede persoon om bij aan te kloppen. Als jouw werkgever geen eigen bedrijfsmaatschappelijke dienst heeft, heeft de arbodienst vast wel een vertrouwenspersoon. Ook de vakbond of de ondernemingsraad kan je gebruiken als aanspreekpunt. Doe dit wel gedoseerd, niet alles en iedereen tegelijk.

Voordat je bij iemand aanklopt is het van belang dat je je (nare) ervaringen zo veel mogelijk documenteert. Schrijf dus alles op wat er gebeurt (tijd, plaats, gebeurtenis, dader). Dit kan ook van belang zijn met het oog op eventuele juridische stappen.

Meer lezen over pesten op het werk? Lees ook relevante artikelen op: