Over loopbaanadvies. Wat is outplacement?

Gepubliceerd op 18 oktober 2013

Loopbaanadvies is een verzamelterm. Onder loopbaanadvies vallen verschillende vormen van advies, coaching en begeleiding. Ze hebben allemaal te maken hebben met het vinden van werk of het oplossen van werkproblemen. Outplacement is een vorm van begeleiding waarbij je geholpen wordt om werk te vinden. 

Outplacement wordt ingezet wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt, dus bij onvrijwillig ontslag. Bij ontslag na een langdurig dienstverband wordt meestal een zgn. beëindigingsovereenkomst gesloten. Daarin maken werkgever en werknemer afspraken over het einde van de arbeidsovereenkomst, zoals de datum waarop het dienstverband eindigt en de financiële vergoeding. In de beëindigingsovereenkomst wordt soms ook outplacement aangeboden.

Vroeger zagen we dat vooral het hoger management in aanmerking kwam voor outplacement. Dat is niet meer zo. Tegenwoordig wordt aan medewerkers van alle niveaus outplacement aangeboden.

Onzekerheid

Het vooruitzicht op een bepaalde datum geen baan meer te hebben, maakt onzeker. Als je ontslagen bent komen vragen op als: “Kom ik wel weer ‘aan de bak’? En dat in deze tijd? Willen ze iemand van mijn leeftijd nog wel?” Dit zijn stuk voor stuk vragen die in een outplacementtraject aan bod komen. Bij outplacement krijg je geen nieuwe baan aangeboden. Het is ook meer dan alleen maar hulp bij het solliciteren. Outplacement is een traject van coaching en begeleiding naar een nieuwe baan. Veel outplacementtrajecten duren dan ook een half jaar of langer.

De meeste loopbaanadviseurs bieden ook outplacement aan. Sommige bureaus hebben zich helemaal of grotendeels in outplacement gespecialiseerd en noemen zichzelf outplacementadviseur of outplacementbureau.

Lees meer over outplacement op de website Loopbaanadvies.net. Uitgebreide informatie vind je ook op de websites Outplacementbureaus.nl en OutplacementWijzer.nl.