Na twee jaar nog ziek? WIA in beeld!

Gepubliceerd op 3 september 2022

Tijdens ziekte zullen uw werkgever en u zich inspannen voor re-integratie: terugkeer naar werk. Soms is dat aangepast werk of werk bij een andere werkgever. Maar in een aantal gevallen zal de ziekte na twee jaar nog niet over zijn. Dan verschijnt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) in beeld.

Als we de bijzondere gevallen als uitdiensttreding door het bereiken van de AOW-leeftijd en nog een aantal andere gevallen buiten beschouwing laten, blijven er In principe twee mogelijkheden over: u krijgt na 2 jaar ziekte extra tijd om aan re-integratie te werken of u vraagt een uitkering aan.

Verlengde loondoorbetaling

Extra tijd om aan re-integratie te werken kan handig zijn als u al bezig bent met re-integratie en het bijna rond is. U kunt dan aan uw werkgever vragen om het loon nog een tijdje door te betalen. In de extra tijd werkt u samen met uw werkgever verder aan uw re-integratie. Uw werkgever en uw bedrijfsarts kunnen u meer vertellen over langer loon doorbetalen.

Het UWV kan uw werkgever ook verplichten langer loon door te betalen. Als het UWV van oordeel zou zijn dat uw werkgever niet voldoende heeft gedaan om u weer aan het werk te helpen, kan het UWV bepalen dat uw werkgever maximaal 1 jaar langer uw loon moet doorbetalen. Als uw werkgever tussentijds aan zijn verplichtingen in het kader van de re-integratie voldoet, kan de loondoorbetaling eerder stoppen.

WIA

Mocht re-integratie niet lukken dan kunt u een WIA-uitkering aanvragen. Als u langer dan 2 jaar ziek bent, mag uw werkgever u namelijk ontslaan en eindigt de loondoorbetaling. Het is belangrijk dat u zich tijdig informeert over het aanvragen van een WIA-uitkering en er niet vanuit gaat dat de loondoorbetaling verlengd zal worden. Op de site van het UWV vindt u informatie over het aanvragen van een WIA-uitkering. Maar hopelijk komt het niet zover en kunt u verder werken in een nieuwe baan. Want uiteindelijk is dat het beste voor iedereen.