Hoe kies je een loopbaanadviseur?

>> Download hier een checklist voor het kiezen van een goed loopbaanadviesbureau

Wanneer u hebt besloten dat u professioneel advies wilt voor uw loopbaanvragen, gaat u op zoek naar een loopbaanadviesbureau.  Vanwege de uiteenlopende kwaliteit van bureaus is het belangrijk dat u zich goed laten inlichten en weet u waar u op moet letten. De tips in dit hoofdstuk en de checklist die u bovenaan dit hoofdstuk kunt downloaden helpen u bij het zoeken, vinden en kiezen van een geschikt loopbaanadviesbureau dat past bij u en uw loopbaanvraag.

Als uw werkgever het loopbaanadvies of -coaching initieert of (mee-) betaalt, krijgt u wellicht de naam van een door hem gekozen bureau. Sommige werkgevers hebben interne loopbaanadviseurs, een afdeling met loopbaancoaches,  ook wel ‘mobiliteitscentrum’ genoemd. Hun scope is echter vaak beperkt tot de eigen organisatie of juist niet in de eigen organisatie, wanneer u bijvoorbeeld bij een reorganisatie betrokken bent. Een onafhankelijk bureau is vaak meer gericht op uw belang.

De noodzakelijke ‘klik’

Ook kan loopbaanbegeleiding worden geadviseerd door de arbodienst. Zij hebben vaak contact met één of meer vaste ‘leveranciers’. In al deze gevallen is het belangrijk dat u zo veel mogelijk zeggenschap claimt over het bureau dat, of de adviseur die, u krijgt toegewezen. Het slagen van een traject van loopbaanadvies hangt namelijk nauw samen met uw acceptatie ervan. En de mate waarin u het advies accepteert, is weer (mede) afhankelijk van de ‘klik’ die u hebt met uw loopbaanadviseur (zie ook hieronder over ‘harde’ en ‘zachte’ criteria).

‘Goed geholpen worden’ betekent hier niet dat de adviseur precies doet wat u verwacht. Integendeel, soms zult u voor verrassingen komen te staan. U staat namelijk op het punt om een wending te maken, om uw koers te verleggen. En dat betekent ook loslaten van het vertrouwde. Om boven water te krijgen wat in uw loopbaan het beste vervolg is, zal een loopbaanadviseur vragen stellen en dingen ter sprake brengen waar u zelf misschien nog niet aan had gedacht. Het is belangrijk dat u daarvoor openstaat. Maar het is ook belangrijk dat u vertrouwen hebt in de loopbaanadviseur waarmee u aan de slag gaat.

Krijgt u alleen een budget mee van uw werkgever of doet u het loopbaanadvies helemaal op eigen initiatief (en kosten), dan is dat enerzijds prettig omdat u geheel vrij bent in uw keuze, maar anderzijds iets lastiger omdat u nu geheel zelfstandig op zoek moet naar een gekwalificeerde adviseur c.q. een goed loopbaanadviesbureau.

Hoe vindt u zo’n goede loopbaanadviseur?

De meeste loopbaanadviseurs die zich presenteren op deze site voldoen aan bovengenoemde criteria. Toch is het verstandig om altijd te checken of de loopbaanadviseur inderdaad voldoet aan de kwaliteitseisen. Een check van de ‘harde’ criteria, zeg maar. Daarnaast is het van belang dat u nagaat of de adviseur wel bij u past, zeg maar de ‘zachte criteria’. Is hij geduldig genoeg? Luistert zij goed naar wat u zegt? Wekt hij voldoende vertrouwen?  Heeft zij inzicht in – en begrip voor – uw situatie?

Maak gebruik van deze checklist bij het zoeken en kiezen van een goede loopbaanadviseur. Daarin is een aantal vragen opgenomen die u zichzelf en/of de adviseur kunt stellen voordat u met hem of haar in zee gaat.

Wilt u meer lezen over het zoeken en kiezen van een goede loopbaanadviseur? Op de website Loopbaanadvies.net (van dezelfde uitgever als deze site) staat een gratis te downloaden boekje getiteld “Een goede loopbaanadviseur? Zó gevonden”, dat (ook) antwoord geeft op veel vragen die bij u kunnen opkomen als u een loopbaanadviseur zoekt.

Ten slotte adviseren we natuurlijk naar namen en adressen (telefoonnummers) te zoeken op deze website. Vrijwel alle opgenomen bureaus zullen uw kritische houding waarderen, omdat zij er ook baat bij hebben dat loopbaanadvisering op een professionele wijze plaatsvindt en dat u tevreden bent over een nieuwe richting in uw leven en loopbaan!Spring eruit met je sollicitatiebrief