Over loopbaanadvies. Wat is re-integratie?

Gepubliceerd op 7 januari 2014

De betekenis van het woord re-integratie is de laatste jaren veranderd. Of eigenlijk niet eens de betekenis van het woord, maar de groep mensen die met re-integratie weer aan het werk geholpen wordt is veranderd. In het vorige decennium (tot 2011) werd re-integratie voornamelijk ingezet voor werklozen om hen te helpen een baan te vinden. Nu wordt re-integratie vooral ingezet voor arbeidsongeschikte werknemers.

Doel en proces van re-integratie zijn hetzelfde gebleven: de re-integratiekandidaat gaat met hulp van een re-integratieconsulent op zoek naar een nieuwe baan. In de huidige situatie, waarbij re-integratie vooral wordt ingezet om arbeidsongeschikte werknemers weer aan een nieuwe functie te helpen, ligt het initiatief vaak bij de werkgever. Als de werknemer langere tijd ziek blijft en er onvoldoende uitzicht is op een spoedige terugkeer in de eigen functie, zal de werkgever actie moeten ondernemen om de werknemer te re-integreren in ander werk. Als dat andere werk er niet is binnen het bedrijf, wordt vaak een re-integratiebureau ingeschakeld.

De werknemer is allesbehalve passief in dit proces. Sterker nog: de uitkeringsinstantie UWV kan sancties opleggen aan werknemers (en werkgevers) die onvoldoende meewerken aan re-integratie.  Samen met de re-integratieconsulent werkt de werknemer aan zijn of haar mogelijkheden om ander werk te vinden. Voor een kapper die de hele dag moet staan, maar dat door een kunstheup niet langer kan, betekent dat bijvoorbeeld omscholing naar administratief werk en hulp bij het vinden van een baan in die richting .

Re-integratie lijkt in veel opzichten op outplacement: je weet dat je baan ophoudt, je zet je kwaliteiten op een rijtje, schaaft die zo nodig en zo mogelijk bij en gaat solliciteren. Niet zelden bieden re-integratiebureaus dan ook tevens outplacement aan, of andersom: veel outplacementbureaus zijn ook goed in re-integratie.

Lees meer over re-integratie op de website Loopbaanadvies.net.