Hoe kies je een loopbaanadviseur?

Gepubliceerd op 18 maart 2021

In zijn onvolprezen boek “Welke kleur heeft jouw parachute” verdeelt Richard Bolles loopbaanbegeleiders in drie categorieën:

> betrouwbaar en deskundig
> betrouwbaar en ondeskundig
> mensen die oneerlijk zijn en alleen maar op uw geld uit zijn

Dat geldt natuurlijk voor meer beroepen. Je vindt ze onder loodgieters, hoteliers, nagelstylistes en ga nog maar even door. Strak gereglementeerde beroepen als dat van advocaat of arts kennen een register en van tijd tot tijd hoor je dan dat er iemand uit zijn ambt is gezet.

Wanneer is de laatste loopbaanadviseur van ‘het tableau’ geschrapt? Niet. Er is geen instantie die een loopbaanadviseur een verbod kan opleggen zijn of haar beroep nog langer uit te oefenen. Evenmin is er een verplichte beroepsopleiding voor loopbaanadviseurs. Om advocaat te worden moet je rechten hebben gestudeerd en voor arts moet je geneeskunde studeren. Maar iedereen, ook een geschrapte advocaat of een berispte arts, mag zich vestigen als loopbaanadviseur.

Een lijstje met goede loopbaanadviseurs

Een lijstje van loopbaanadviseurs die allemaal vallen in categorie 1, betrouwbaar en deskundig, bestaat helaas niet. Zonder overdrijving kan ik zeggen dat er weinig of geen charlatans zitten onder de adviseurs die vermeld zijn op Loopbaanadviesbureaus.nl, daarvoor ken ik het wereldje goed genoeg. Maar een objectief oordeel over de deskundigheid van loopbaanadviseurs is lastig.

Ondanks het ontbreken van concrete vooropleidingseisen of een sluitend register zijn er wel initiatieven van verenigingen van loopbaanadviseurs om aan de onzekerheid bij cliënten een einde te maken. Het bekendste daarvan is het Register Loopbaanprofessional van de NOLOC. Dit is een nieuw keurmerk dat sinds 1 januari 2021 de bestaande keurmerken Noloc erkend loopbaanprofessional en CMI Register Loopbaanprofessional heeft vervangen.

Toch is er bij coaching nog iets anders aan de hand dan bij een loodgieter of notaris. Loopbaanadvies is een vorm van coaching en voor de acceptatie daarvan moet er een ‘klik’ zijn tussen de cliënt en zijn adviseur of coach. Richard Bolles noemt het voorbeeld van een coach die u steeds doet denken aan uw (denkbeeldige) oom Henk, aan wie u een grondige hekel had. Ook al zou deze adviseur naar alle maatstaven in categorie 1 vallen, u zult weinig of niks van hem aannemen. U zit nog geen seconde aan tafel, of u ziet alleen nog oom Henk en alles in u verzet zich tegen wat de man te berde brengt.

Vertrouw uzelf en blijf kritisch

Daarom bent u in laatste instantie bij de keuze van een loopbaanadviseur aangewezen op uw eigen kritisch vermogen. Natuurlijk helpt het als iemand gecertificeerd is als Register Loopbaanadviseur of bij een andere beroepsvereniging is aangesloten. Ook kunt u tips en adviezen lezen over het kiezen van een loopbaanadviseur, maar alleen ù weet van wie u dingen aanneemt en van wie niet. Een goede loopbaanadviseur is net als een maatkostuum: voor de een geweldig, voor de ander een misfit en altijd heel persoonlijk.