Hoe kies je een loopbaanadviseur?

Gepubliceerd op 2 september 2013 door Erik den Draak

expert loopbaanadviseur

In zijn onvolprezen boek “Welke kleur heeft jouw parachute” verdeelt Richard Bolles loopbaanbegeleiders onder in drie categorieën:

> betrouwbaar en deskundig;
> betrouwbaar en ondeskundig;
> mensen die oneerlijk zijn en alleen maar op uw geld uit zijn.

Dat geldt natuurlijk voor de meeste beroepen. Ook strak gereglementeerde beroepen als dat van advocaat kennen deze drie soorten beroepsbeoefenaren. Van tijd tot tijd wordt er dan ook een advocaat uit zijn ambt gezet, zoals recent Bram Moskowicz.

Wanneer is de laatste loopbaanadviseur van ‘het tableau’ geschrapt? Niet. Er is geen instantie die een loopbaanadviseur een verbod kan opleggen zijn of haar beroep nog langer uit te oefenen. Evenmin is er een verplichte beroepsopleiding voor loopbaanadviseurs. Om advocaat te worden moet je rechten hebben gestudeerd en voor arts moet je geneeskunde studeren. Maar iedereen, ook een geschrapte advocaat of een berispte arts, mag zich vestigen als loopbaanadviseur.

Een lijstje met goede loopbaanadviseurs

Een lijstje van loopbaanadviseurs die allemaal vallen in categorie 1, betrouwbaar en deskundig, bestaat helaas niet. Zonder overdrijving kan ik zeggen dat er weinig of geen charlatans zitten onder de adviseurs die vermeld zijn op Loopbaanadviesbureaus.nl, daarvoor ken ik het wereldje goed genoeg. Maar een objectief oordeel over de deskundigheid van loopbaanadviseurs is erg lastig.

Er zijn geen concrete vooropleidingseisen om het beroep van loopbaanadviseur te mogen uitoefenen. Maar daarnaast geldt nog iets anders. Voor de werking en acceptatie van loopbaanadvies (en andere vormen van coaching) moet er een ‘klik’ zijn tussen de cliënt en de adviseur of coach. Stel dat de adviseur u aan uw oom Henk herinnert, aan wie u een grondige hekel had, zegt Richard Bolles bij wijze van voorbeeld. Ook al zou deze adviseur naar alle maatstaven in categorie 1 vallen, u zult weinig of niks van hem aannemen. U zit nog geen seconde aan tafel, of u ziet alleen nog oom Henk en alles in u verzet zich tegen wat de man te berde brengt.

Vertrouw uzelf en blijf kritisch

In laatste instantie bent u bij de keuze van een loopbaanadviseur aangewezen op uw eigen kritisch vermogen. Er valt best wel iets te zeggen over kwaliteit van loopbaanadviseurs en u kunt tips en adviezen lezen over het kiezen van een loopbaanadviesbureau, maar alleen ù weet van wie u dingen aanneemt en van wie niet. Een goede loopbaanadviseur is net als een maatkostuum: voor de een geweldig, voor de ander een misfit en altijd heel persoonlijk.

Dit delen